RSS

Sukatan Pelajaran

Kita belum tahun potensi kita yang sebenar melainkan setelah kita BERUSAHA bersungguh-sungguh

Bab 1: Pengenalan
1. Takrif
2. Tujuan
3. Skop
4. Sejarah perkembangan perakaunan sejak abad ke 15
5. Pengguna laporan Penyata Kewangan

Bab 2: Prinsip Perakaunan
1. Pengenalan
2. Kepentingan Prinsip, doktrin, andaian, konvensyen:
3. Catatan bergu
4. Kos sejarah
5. Usaha berterusan
6. Tempoh perkaunan
7. Wang sebagai ukuran
8. Mata wang stabil
9. Entiti berasingan
10. Realisasi / pengiktirafan hasil
11. Kepentingan :
12. Kebertanggungjawaban
13. Keobjektiran
14. Kematerialan
15. Ketekalan
16. Konservatisma
17. Pemadanan
18. Pendedahan penuh
19. penghematan

Bab 3: Kitaran Perakaunan
1. Pengenalan
2. Kitaran perakaunan : Dokumen sumber – kunci kira-kira

Bab 4: Pendapatan dan perbelanjaan
1. Pendapatan
2. Pendapatan hasil
3. Pendapatan modal
4. Perbelanjaan
5. Perbelanjaan hasil
6. Perbelanjaan modal
7. Kepentingan
8. Perbezaan
9. Kesan kepada untung dan kedudukan kewangan

Bab 5: Pelarasan pada akhir tempoh
1. Asas perakaunan – tunai, akruan
2. Belanja
3. Hasil
4. Susut nilai
5. Peruntukan hutang ragu
6. Hutang lapuk

Bab 6: Pembetulan kesilapan
1. Kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga
2. Kesilapan yang menjejaskan imbangan duga
3. Cara mengesan kesilapan
4. Cara pembetulan

Bab 7: Aset
1. Aset semasa
2. Tunai
3. Sekuriti boleh pasar
4. Item belum terima
5. Penilaian Inventori
6. Hasil terakru
7. Pelaburan dalam syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu
8. Aset tak ketara
9. Perbelanjaan belum hapus kira
10. Aset tetap

Bab 8: Liabiliti
1. Liabiliti semasa
2. Liabiliti jangka panjang

Bab 9: Ekuiti Pemilik
1. Pengenalan
2. Keempunyaan tunggal
3. Perkongsian
4. syarikat

Bab 10: Hasil dan belanja
1. Hasil
2. Belanja
3. Pemadanan hasil dan belanja
4. Persembahan dalam penyata pendapatan dan kunci kira-kira

Bab 11: Penyata Kewangan
1. Penyata pendapatan
2. Kunci kira-kira
3. Penyata sumber dan penggunaan dana

Bab 12: Rekod Tak Lengkap
1. Kaedah perbandingan
2. Kaedah analisis

Bab 13: Catatan Tunggal

Bab 14: Persatuan dan Kelab
1. Akaun Yuran
2. Akaun Penerimaan dan Pembayaran
3. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

Bab 15: Koperasi
1. Prinsip2 koperasi
2. Penubuhan koperasi
3. Pengurusan
4. Akaun dan audit
5. Pengagihan untung
6. Rizab berkanun dan rizab pendidikan
7. Dividen dan rebet kpd ahli
8. Rizab modal
9. Perbezaan antaran koperasi dan syarikat
10. Koperasi sekolah

Bab 30: laporan diterbitkan
1. Pengenalan
2. Format laporan
3. Pemahaman tentang kandungan laporan diterbitkan
4. Analisis dan tafsiran penyata kewangan
5. Jenis nisbah dan cara penghitungan – nisbah kecairan, nisbah gearan, nisbah aktiviti, nisbah keberuntungan, nisbah pulangan pelaburan
6. Analisis penyata kewangan
7. Tafsiran penyata kewangan
8. Had-had penggunaan analisis nisbah kewangan

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: